Strojárenská výroba, zámočníctvo, montážne práce       +421 903 953 235 ragulajozef@ranilus.sk    +421 911 695 555   ranilus@ranilus.sk  
Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Ranilus s. r. o. zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona.

V prípade otázok súvisiacich s problematikou ochrany osobných údajov v spoločnosti Ranilus s.r.o. sa môžete obrátiť na nižšie uvedenú osobu:

Jozef Ragula +421 903 953 235 - ragulajozef@ranilus.sk

Pre stiahnutie dokumentu programu Word prosím kliknite Stiahnuť sem.